Solar Santral Alt Yapıları

Solar Santral Alt Yapıları

Sabit Sistemler

Sabit Sistemler PV modüllerin bulunduğunuz enleme göre, optimum açıyla güneye yöneltilerek dizilmesini sağlayan, sıcak galvanizle kaplı çelik yapılardır. Solar santralin kurulacağı koordinatlara ve topografik koşullara bağlı olarak yürütülen simülasyon çalışmaları sonucunda ortaya çıkan değerler doğrultusunda projelendirilir, kurulur ve devreye alınırlar.

Güneş Takip Sistemleri

Tek Akslı Sistemler

Tek akslı sistemler güneşin doğuşundan batışına kadar, optimal bir açıyla güneye yönlendirilmiş PV panellerin gün boyu güneş ışınlarının doğu- batı yönünde izlenmesini sağlayan hareketli sistemlerdir. Gün boyunca güneşin hareket eğrisine bağlı alçalıp yükselmelere duyarlı değildirler. Bu sistemler sabit sistem uygulamaları ile kıyaslandığında %25-%30 daha fazla çevrim verimliliği sağlarlar.Güneş enerji tarlaları yanı sıra, bina çatı ve teraslarında da uygulama alanı bulmaktadırlar.

İki Akslı Sistemler

Tek akslı sistemlerin eksiği olan güneşin gün içerisinde alçalıp yükselmelerini de izleyen iki akslı sistemleri, uygulama sahasına göre 5 KW ile 24 KW arasında tasarlamaktayız. Enerji ağacıda diyebileceğimiz bu sistemler, sabit sistemlere göre %35-% 45 daha fazla enerji üretirler. Bu sistemlerin her biri şebekeye bağlı ya da bağımsız olarak kullanılabilmektedirler.

Şebekeye Bağlı Sistemler:

Şebekeyle ortak çalışan sistemlerdir. İşyeri veya evinizde gerekli olan enerji ihtiyacının gündüz fazlasını üretip şebekeye aktarır. Üretimin olmadığı zamanlarda mevcut ihtiyacın şebekeden kullanılması imkanı sağlar. Çift yönlü sayaç yöntemiyle ay sonunda enerji dağıtım şebekesiyle mahsuplaşmayı gerektirir. Çatı üstü ya da zemine kurulabilirler.

Şebekeden Bağımsız Sistemler:

Şebekeden bağımsız çalışan sistemler işyeri veya evinizde gerekli enerji ihtiyacının gündüz fazlasını üretip jel aküler aracılığıyla stoklar. Üretimin olmadığı zamanlarda mevcut stoktan kullanılması imkanı sağlar. Çatıüstü veya zemine kurulabilirler.

Yukarıda sözü geçen sistemlerin tümü, 500KWp veya daha altı kurulu güçlerde, herhangi bir enerji üretim lisansına gerek olmadan kurulabilirler.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.