Kalite Yaklaşımımız

Kalite Yaklaşımımız

Hedefimiz   Pazardaki Mevcut Yerimizi Daha da Güçlendirmek .

Bu kapsamda;

Kalite Sistemi İçin : İSO 9001 ve bu sisteme entegre edilmiş demir yolları komponentlerinin kaynaklı imalat standartları olan EN-15085-2 CL-1 , İSO 3834-2 ve çelik yapıların kaynaklı imalat standardı olan  EN-1090-1(+2) standartlarının sertifikasyonları ile kalite yönetim sisteminin sürekliliği ve gelişimini, müşteri özel isteklerini de dikkate alarak,  sağlamayı;

Entegre Kalite ve Yönetim Sistemleri İçin: İSO 9001 / İSO 14001 / OHSAS 18001 entegrasyonu ile dokümante edilmiş ve İSO 14001 / OHSAS 18001 belgelerinin de katkılarıyla, çevreye ve insana değeri ön planda tutarak, pazardaki yerini daha da güçlendirmeyi hedef olarak belirlemiş ve bu hedefe ulaşmak için sürekliliği ve gelişimi sağlamayı;

Satış İçin : Yurtiçi ve yurtdışı müşteri portföyümüzü yeni müşteriler ile genişletmeyi,

Üretim İçin : Müşteri Portföyündeki genişlemeye paralel olarak üretim ekipmanlarımızı da teknolojik donanım ve ekipmanlar ile geliştirmeyi,

Organizasyon İçin : Organizasyonel gelişimi de bu gelişmelere paralel olarak sağlamayı,

Hedef olarak benimsemiştir.

Solentek Endüstriyel Tasarım ve Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olarak;

Entegre Yönetim Sistemleri kapsamındaki Kalite,  Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

Kalite İçin;

Ø  Ekip Çalışmasını Daima Zinde Tutarak,

Ø İnsan Kaynaklarımızın Teknik Bilgi Seviyelerini ve Yetkinliklerini Sistematik Eğitim, Araştırma ve Ekip İçinde Paylaşım ile Artırarak,

Ø Teknolojik Gelişmeleri ve Piyasa Eğilimlerini İzleyerek,

Ø Zayıf ve Güçlü Yönlerimizi Ortaya Çıkartıp, Zayıf Yönlerimiz Sürekli İyileştirme ile Güçlendirerek, Uygulanabilir Şartları Uygulayarak,

Ø Firma içi ve Firma Dışı İletişimde Güncel Teknolojik Araçları Kullanarak,

Müşterilerimizin Memnuniyeti İçin;

Ø  Müşteri İhtiyaçlarının Ve Uygulanabilir Birincil Ve İkincil Mevzuat Şartlarının Tayin Edildiği, Anlaşıldığı Ve Düzenli Olarak Karşılandığı Garanti Ederek,

Ø Projelerde Müşterilerimizin Çözüm Ortağı Olarak,

Ø Mevcut Ve Yeni Projelerimizin, Ürün ve Hizmetlerimizin Uygunluğunu Etkileyebilecek Riskleri Ve Fırsatları Belirleyerek,

Ø Müşteri Memnuniyetinin Artırılması İçin Gerekli Çalışmaların Yapılmasını Sağlayarak,

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği İçin;

Ø  Çalıştığımız Çevreyi Kirletmemek, Doğal Kaynaklarımızı Korumak,

Ø Kaynak Kullanımını En Aza İndirmek, Tasarım Ve İmalatı En Az Fire Oluşturacak, Prosesleri Daha Düşük Enerji Tüketimi Sağlayacak Şekilde Geliştirerek,

Ø İş Güvenliğini Sağlamak İçin İmalat Araç Ve Gereçleriyle, Çalışanların Kontrol Ve Denetimini Etkin Biçimde Programlamak Ve Uygulamak, Olay Ve Tehlikeli Durumları Önleyerek,

Ø Uluslararası Standartlara, Yasal Ve Diğer Şartlara Uygun Olarak Çalışarak,

Ø Uygun Olmayan Yükümlüklerimizi ve Uygun Yükümlülüklerimizi Ortaya Çıkartıp, Uygun Olamayan Yönlerimizi Sürekli İyileştirme İle Güçlendirerek,

Dış Tedarikçilerimiz İçin;

Ø  Ürün ve Hizmet Aldığımız Dış Tedarikçilerimizi Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yönlendirerek,

Demiryolları ve Metal Sektöründe İtibarlı, Çevreyi Koruyan, Çalışanlarına Sağlıklı ve Güvenli Bir Ortam Sağlayan, Dış Tedarikçilerini De Bu Konuda Geliştirmeyi Hedefleyen Tercih Edilir Bir Marka Olmaktır.

Sertifikalarımız:

ISO 9001

EN15085-2 CL1

EN 1090-1

ISO 3834-2

ISO 14001

OHSAS 18001