İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Hedefimiz

Şirkertimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda;

 • Karşılıklı güven ve saygıya dayalı,
 • Ekip çalışması ve işbirliğini destekleyen,
 • Sürekli gelişime açık,
 • Hedefe odaklı,
 • Yenilikçi,
 • Üretken,
 • Verimli ve kaliteli çalışmayı esas alan,
 • Müşteri odaklı çalışmaya yatkın,

Bireyleri aynı çatı altında toplayarak nitelikli insan gücüne ulaşmak , bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.

Bu doğrultuda çalışanlarımıza;

 • İyi bir çalışma ortamı sunmak,
 • Fırsat eşitliği yaratmak,
 • Sürekli gelişme ve eğitim olanakları sağlamak,
 • Maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek, temel ilkemizdir.